Kontakt

Obchodné meno: UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice

IČO: 31 625 657

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, Vložka č.: 272/R

Pracovné dni od 8:00 do 15:00